02.01.2019

Pagājušais gads uzņēmumam bijis veiksmīgs un auglīgs – pārkraujamo produktu apjoms pieaudzis par 20%. Kopējais rezervuāru parka apjoms pieaudzis līdz 53090 m³. Uzņēmuma plāns 2018.gadam iekļauj jaunu rezervuāru celtniecību. Eļļas pārkraušanas procedūrām paredzēts uzcelt rezervuārus ar 4000 m³ apjomu, GAČ un parafīna pārkraušanai rezervuārus ar 2000 m³ apjomu.

17.07.2018

B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas regkamentē uzņēmumu darbību atbilstoši MK noteikumiem, vides aizsardzības prasībām, kā arī Eiropas Savienības prasībām.

12.07.2017

2017.gada 01. jūnijā Valsts vides dienesta un Rīgas brīvostas pārvaldes kopīgi organizētā konference noslēdza Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālo projektu „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā”.

10.10.2018

Pirmais tankeris „TANA” šī gada 08.oktobrī ieveda „Total Vostok” bāzes eļļu Latvijā.

06.07.2018

Bāzes eļļu pārkraušanas projekta ietvaros, sadarbībā ar "Total Vostok", no 2018.gada jūlija SIA "OVI" termināla teritorijā tiks veikta četru jaunu rezervuāru (katra rezervuāra tilpums 1000 m3) būvniecība.

23.05.2017

2017.gada 21.aprīlī apritēja 25 gadi, kopš uzņēmuma dibināšanas.