Naftas produktu uzglabāšana un pārkraušana

Termināla iespēju īss tehnoloģiskais apraksts 

SIA „OVI” termināls piedāvā pārkraušanas pakalpojumus:

 • kravu nosūtīšana pa dzelzceļu Latvijas teritorijā, 
 • naftas produktu pieņemšana no kuģiem un no dzelzceļa cisternām termināla rezervuāros
 • naftas produktu uzglabāšana, naftas produktu izsniegšana uz jūras kuģiem. 

Naftas produkti, piedāvājamie pārkraušanai – dīzeļdegviela un kurināmā degviela, bāzes eļļas, tumšie naftas produkti, kam nepieciešama sildīšana.


Dzelzceļa estakādē

Termināla pieņemšanas dzelzceļa estakādē vienlaicīgi iespējams noliet šādus naftas produktus:  

 • tumšie viskozie naftas produkti – 8 cisternas
 • eļļas – 16 cisternas
 • kombinētā  estakāde - 26 cisternas
 • gaišie naftas produkti  - 16 cisternas ar sildīšanu
 • melase - 8 cisternas ar sildīšanu.

Uzpildes estakādes kravu sūkņu jauda:

 • gaišie naftas produkti - 400 - 900 m3/h
 • eļļas – no 150 - 250 m3/h
 • tumšie viskozie naftas produkti – no 150 - 300 m3/h.

 Vienlaicīgi uz termināla pievedceļiem var atrasties 58 cisternas (gaidot izkraušanu uz noliešanas estakādēm).


Piestātnes

Piestātnes JM–15 galvenie raksturojumi: 

 • pienākošo kuģu garums – līdz 160 m
 • kuģu platums – līdz 27 m
 • maksimāli atļautā kuģu iegrime – 9 m pie ūdens nulles līmeņa.

Piestātnes JM–15A galvenie raksturojumi:

 • pienākošo kuģu garums – līdz 120 m
 • kuģu platums – līdz 27 m
 • maksimāli atļautā kuģu iegrime – 7,7 m pie ūdens nulles līmeņa.

Rezervuāru parks

Kopējais rezervuāru parka tilpums:

 • tumšie  naftas produkti - 7700 m(2 pazemes rezervuāri katrs ar tilpumu 2350 mun 3 virszemes rezervuāri katrs ar tilpumu 1000 m3)
 • gaišie naftas produkti - 42 150 m3
 • kopējais rezervuāru parka tilpums - 49 850 m3

Rezervuāros ir stacionāra produktu sildīšanas, temperatūras uzturēšanas un cirkulācijas iespēja, kā arī uzglabājamo produktu segregētas sadalīšanas iespēja.


Kravas cauruļvadi

Terminālā ir 7 segregētas kravas cauruļvadu:

 • tumšie  naftas produkti - 2 ar sildīšanu
 • gaišie naftas produkti, eļļas, melase - 5 cauruļvadu

Raksturojums:

 • cirkulācijas iespēja
 • diametrs 200 mm - 300 mm un naftas produktu ietilpība apmēram  40 m3
 • garumā apmēram 800 m


 

Naftas produktu uzglabāšanas un pārkraušanas nodaļa:

+371 29190620 brain@ovi.lv