Degviela un naftas produkti

Viens no SIA „OVI” galvenajiem darbības veidiem ir gaišo un tumšo naftas produktu vairumtirdzniecība Latvijas Republikas tirgū. 

Mēs piedāvājam iegādāties:

  • dīzeļdegvielu 
  • mazutu
  • marķēto  dīzeļdegvielu apkurei, ražošanai un kuģu bunkurēšanai.


Vienas piegādes daudzums svārstās no 500 līdz 30000 litriem pēc pasūtītāja vēlmes.Piegāde tiek veikta ar moderniem, specializētiem mazuta un benzīnvedējiem.

Mēs garantējam preces kvalitāti, kas tiek apliecināta ar ražotājrūpnīcas kvalitātes pasi un atbilstības sertifikātu. Sertifikātitiek pievienoti katrai preču pavadzīmei.

Naftas produkti tiek uzglabāti SIA „OVI” akcīzes preču noliktavā.

Pasūtot naftas produktus, tiek noslēgts preču realizācijas līgums (Liguma paraugs.doc).

 Lai iegādāties marķēto degvielu apkurei vai ražošanai, pasūtītājam ir nepieciešams Valsts ieņēmumu dienestā saņemt Izziņu (izzina.pdf) par tiesībām iegādāties marķētos naftas produktus.

Kuģu bunkurēšanai ar marķēto degvielu nepieciešams  personīgi vai  iesniegt aizpildīto pieteikumu (pieteikums bunkuresanai.doc), pievienojot kuģa reģistrācijas apliecību un īpašuma apliecību (vai kuģa nomas līgumu).


Kontaktpersonas:

  • naftas produktu realizācijas nodaļas vadītājs Sergejs Savins  +371 29205620 ssavin@ovi.lv
  • menedžere Ērika Trinklere  +371 29499199 erika@ovi.lv